1. pl
 2. en

Czytanie poziomów ochrony według ściśle zachowanej kolejności

 • Odporność na ścieranie – to wytrzymałości i trwałości rękawic w warunkach eksploatacji.

 Określa się ją na podstawie liczby cykli ścierania papierem ściernym potrzebnych do  powstania dziury.  
Klasyfikacja wyrażana w skali od 1 do 4, gdzie 4 oznacza najwyższy poziom odporności na ścieranie.

 

 • Odporność na przecięcie okrągłym ostrzem (Coupe test) - umożliwia ocenę skuteczności rękawic w zapewnianiu ochrony przed obrażeniami spowodowanymi przez ostre narzędzia i ostrza. Próbki rękawic przecinane są przez obracające się ostrze, które porusza się ruchem przemiennym pod określonym obciążeniem. Klasyfikacja ta jest wyrażana na skali od 1 do 5. W przypadku osiągnięcia poziomu 5 należy wykonać badanie metodą TDM.

 

 • Odporność na rozdzieranie - umożliwia ocenę skuteczności rękawic w ochronie przed obrażeniami spowodowanymi przez rozrywanie materiałów. Wytrzymałość na rozdzieranie definiuje się jako siłę potrzebną do rozdzieranie rękawicy w miejscu nacięcia. Klasyfikacja wyrażana w skali od 1 do 4.

 

 • Odporność na przekłucie – to siła potrzebna do przekłucia próbki rękawic przez stalowy trzpień.  Przekłucia nie wolno mylić z przebiciem powodowanym przez cienki zakończenia przedmiotów np. igieł medycznych. Klasyfikacja wyników jest wyrażana w formie liczby, od 1 do 4.

 

 • Odporność na przecięcie TDM  - to jedno posunięcie ostrzem przy konkretnym docisku mierzonym w Newtonach potrzebne do przecięcia rękawicy. Badanie wykonuję się metodą ISO 13997 im wyższa siła docisku tym wyższy wskaźnik na przecięcia. Poziomy skuteczności od A do F, 

 

 • Odporność na uderzenie – bada absorbowanie i rozpraszanie energii uderzenia w odniesieniu do kostek i innych części. Badania przeprowadza się zgodnie z EN 13594:2015, 6.9, z energią uderzenia wynoszącą 5 J.
  Rękawice, które spełniają wymagania tej normy otrzymują dodatkowe oznakowanie w postaci litery "P".

Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi

 

Norma PN-EN 388+A1 jest ważnym standardem dla producentów, użytkowników oraz organów nadzoru,  pomaga zapewnić skuteczną ochronę rąk przed różnymi rodzajami zagrożeń mechanicznych.

Określa wymagania dotyczące ochrony rąk przed zagrożeniami takimi jak:

 

 • Ścieranie  

 • Przecięcia ostrzem

 • Rozdzierania

 • Przekłucia

 • Uderzenia