1. pl
 2. en

Czytanie poziomów ochrony według ściśle zachowanej kolejności

Czytanie poziomów ochrony według ściśle zachowanej kolejności

 • Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia – powierzchnia wewnętrznej warstwy rękawicy nie powinna wykazywać śladów topnienia. Na żadnych warstwach badanego obszaru nie powinny pojawić się dziury. Szew nie powinien rozejść się po czasie zapłonu. W przypadku topnienia warstwy zewnętrznej, z materiału nie powinny wydzielać się żadne stopione ani płonące szczątki.

 

 • Ciepło kontaktowe - badanie to ma na celu ocenę, jak szybko materiał przenosi ciepło oraz jak długo utrzymuje swoje właściwości ochronne w warunkach cieplnych. Na przykład, dla temperatury kontaktowej 250°C, materiał rękawic musi zapewnić ochronę przez co najmniej 15 sekund, aby osiągnąć poziom skuteczności 2. Im wyższy poziom skuteczności, tym wyższa temperatura kontaktowa i dłuższy czas ochrony.

 

 • Ciepło konwekcyjne - odnosi się do oceny odporności materiału rękawic na działanie ciepła, które jest przenoszone przez konwekcję, czyli procesem przepływu ciepłego powietrza wokół ciała.

 

 • Ciepło promieniowania - odnosi się do oceny odporności materiału rękawic na działanie ciepła emitowanego przez źródła promieniujące, takie jak palenisko, piec, czy inny gorący element, który emituje ciepło w formie promieniowania.

 

 • Drobne rozpryski stopionego metalu - określa minimalną liczbę kropel stopionego metalu, którą rękawica musi wytrzymać, aby osiągnąć określony poziom skuteczności.

 

 • Duże ilości stopionego metalu - w badaniu tym analizuje się zachowanie materiału rękawic w warunkach, w których występują duże ilości stopionego metalu, na przykład podczas prac w przemyśle metalurgicznym. Poziomy skuteczności określają ilość stopionego żelaza, która jest używana podczas testu. Zastosowanie stopionego żelaza jest obowiązkowe podczas badania, jednak jeśli to konieczne, można także opcjonalnie badać reakcję rękawic na inne stopione materiały, takie jak aluminium czy stopione szkło.

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

 

Zastosowanie tylko w powiązaniu z EN ISO 21420:2020, nie ma zastosowania do rękawic dla strażaków, ani do rękawic spawalniczych. Dotyczy wszystkich rękawic i innych środków  ochrony rąk, chroniących ręce lub części ręki przed gorącem i/lub ogniem w jednej lub kilku następujących postaciach:

 

 • Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

 • Ciepła kontaktowego

 • Ciepła konwekcyjnego

 • Promieniowania cieplnego

 • Drobnych rozprysków

 • Dużych ilości stopionego metalu