1. pl
 2. en

Znak graficzny powinien być zastosowany tylko wówczas, gdy uzyskano co najmniej poziom 1w zakresie zimna konwekcyjnego lub zimna kontaktowego.

Znak X, zamiast cyfry, oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do stosowania, którego dotyczy odpowiednie badanie.

 

Rękawice chroniące przed zimnem

Określa wymagania i metody badań rękawic, które chronią przed zimnem do temperatury -50oC, spowodowanym stratami ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia.

 • Zimno konwekcyjne - rękawice są testowane pod kątem ich izolacyjności cieplnej na różnych poziomach skuteczności. Izolacyjność cieplna jest mierzona poprzez pomiar mocy potrzebnej do utrzymania stałej temperatury pomiędzy rękawicą a otaczającym powietrzem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zimno kontaktowe – rękawice są testowane pod kątem ich oporu cieplnego w kontakcie z zimnymi powierzchniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przenikanie wody - rękawice poddawane są testowi, który ma za zadanie sprawdzić ich odporność na przenikanie wody. Jeśli test wykazuje brak przecieku wody, rękawice uzyskują poziom skuteczności 1. W przeciwnym przypadku otrzymują poziom skuteczności 0.

 

 • Zachowanie się podczas zginania - ma na celu sprawdzenie, czy materiał rękawic wykazuje pęknięcia
  w określonych warunkach. Procedura ta obejmuje wykonanie 10 000 cykli zginania w temperaturze -20 (±2) stopni Celsjusza lub w innej temperaturze wskazanej przez producenta.

 

 • Badanie odporności na zginanie w warunkach ekstremalnego zimna – podczas badania nie powinno pojawić
  się żadne pęknięcie na fałdzie. Badanie to powinno być przeprowadzone na rękawicach przeznaczonych
  do ochrony przed temperaturą poniżej -30 oC.

 

 • Odporność na zginanie w warunkach ekstremalnego zimna -50 (±2) stopni Celsjusza. Nie powinno być żądnych pęknięć.

 

 • EN 388 minimalna odporność mechaniczna poziom 1 w zakresie odporność na ścieranie oraz rozdzieranie
  w zależności od poziomu ochrony przed zimnem.