1. pl
 2. en

Norma EN659 dla rękawic ochronnych do specjalnych działań w ramach czynności gaszenia pożarów jest elementem integralnym ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP-BIP. 

Nasze rękawice pozytywnie przeszły badanie typu UE (moduł B) oraz zgodność z typem
w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktów w losowych odstępach czasu (moduł C2).

​​​​​​Rękawice strażackie należą do produktów wysokiego ryzyka Kategorii III - obejmuje wyłącznie zagrożenia, które mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu.

Rękawice dla strażaków powinny spełniać wszystkie wymagania ogólne EN 21420
z wyjątkiem długości, które określono w tabeli poniżej.

Rękawice ochronne dla strażaków

 

Ma zastosowanie jedynie do rękawic ochronnych dla strażaków, które chronią ręce podczas normalnych akcji przeciwpożarowych, włączając prace związane
z przeszukiwaniem terenu i akcje ratownicze. Rękawice te nie są przeznaczone
do zamierzonego kontaktu z ciekłymi substancjami chemicznymi, ale zapewniają pewną ochronę przed przypadkowym kontaktem z substancjami chemicznymi.

Szczegółowe wymogi dla rękawic strażackich specjalnych 

 

 • Odporność na ścieranie – rękawica powinna być badana zgodnie z normą EN 388. 

       Rękawica musi spełniać wymagania co najmniej dla 3 poziomu skuteczności - 2000 cykli.

 

 • Odporność na przecięcie - zgodnie z normą EN 388.

       Rękawica musi spełniać wymagania co najmniej dla 2 poziomu skuteczności – wskaźnik 2,5.

 

 • Wytrzymałość na rozdzieranie - zgodnie z normą EN 388.

       Rękawica musi spełniać wymagania co najmniej dla 3 poziomu skuteczności – 50N.

 

 • Odporność na przekłucie - zgodnie z normą EN 388.

       Rękawica musi spełniać wymagania co najmniej dla 3 poziomu skuteczności – 100N.

.

 • Zachowanie się podczas palenia - zgodnie z normą EN 407.

       Rękawica musi spełniać wymagania co najmniej dla 4 poziomu skuteczności – czas dalszego palenia ≤ 2 s 
       i czas dalszego żarzenia ≤ 5s. Materiał zewnętrzny rękawicy nie powinien skapywać jeśli materiał topi się. 

       Szew w badanym obszarze, po 5s od zapalenia, nie powinien się rozchodzić.

 

 • Odporność na ciepło kontaktowe – zgodnie z EN 702 w temperaturze kontaktowej równej 250oC.

       Czas progowym tt równy co najmniej 10s.

 

 • Odporność na ciepło konwekcyjne – zgodnie z normą EN 367

       Wymóg to co najmniej 3 poziom skuteczności według normy EN 407  (HTI 24 ≤13).

 

 • Odporność na ciepło promieniowania – zgodnie z EN ISO 6942.

       Wartość RHTI 24 powinna wynosić co najmniej 20, a żadna pojedyncza wartość nie powinna być mniejsza niż 18.

 

 • Odporność materiału podszewkowego na ciepło – materiał podszewkowy umieszczony najbliżej skóry, badany zgodnie z ISO 17493 przy minimalnej temperaturze równej 180 oC nie powinien topić się, skapywać lub zapalać.

 

 • Zmniejszenie wymiarów pod wpływem ciepła – zgodnie z ISO 17493, w temperaturze równej 180oC, nie powinna kurczyć się więcej niż 5%.

 

 • Zręczność – badania zręczności według EN 21420 wymagania to co najmniej  1 poziomu skuteczność – największa średnica pręta 11mm.

 

 • Siła zrywająca szew – zgodnie z EN ISO 13935-2, siła zrywająca szew powinna wynosić co najmniej 350N.

 

 • Czas zdejmowania rękawic – średnia wartość czas zdejmowania pary rękawic, bez względu na to, czy są one suche czy mokre, nie powinna być większa niż 3s.

 

 • Badanie  integralności rękawicy – wodoszczelności, zgodnie z odpowiednią metodą badania ISO 15383,

        ale z całkowitym zanurzeniem rękawicy tylko do linii nadgarstka.

 

 • Odporność na przesiąkanie ciekłych substancji chemicznych - zgodnie z EN ISO 6530 w 20 oC, w czasie 10 s, 
  z następującymi substancjami chemicznymi: H2SO4, NaOH, HCI, o-ksylen, nie powinno nastąpić przesiąkanie.